Тэмцээний үйл ажиллагаа нь блогчидын блогийг сурталчилах, хандалтыг өсгөх, бусдад танин мэдүүлэх зорилготой юм.

Нийт 4н удаа тэмцээн явагдаж байсан тэр цагаас хойш ивээн тэтгэгч байхгүй болсноор ахин тэмцээн зохиогдоогүй байна.


Ивээн тэтгэгч олдох үед тэмцээн уралдааныг идэвхитэй явуулах болноо.